Każdemu klientowi udostępniamy narzędzie do komunikacji z biurem Saldeo Smart z opcją wystawiania faktur i dostępem do obrazu dokumentów oraz wyników 24H.
Do podanych cen może być doliczone 20% w sytuacji prowadzenia rozliczeń walutowych.
Usługa ekspresowa na życzenie klienta po uzgodnieniu warunków.
W przypadku dostarczania dokumentów w formie papierowej lub braku wyciągu w pliku MT940 cena wzrasta o 20%.

ILOŚĆ ZAPISÓW KSIĘGOWYCH

RYCZAŁT /KPIR 
BEZ VAT

RYCZAŁT /KPIR 
Z VAT

KSIĘGI
HANDLOWE

netto w zł

netto w zł

netto w zł

do 15 zapisów

206

263

572

do 25 zapisów

263

343

629

do 35 zapisów

320

446

686

do 45 zapisów

378

538

744

do 55 zapisów

435

629

801

do 65 zapisów

492

721

915

do 75 zapisów

549

812

1030

do 85 zapisów

606

904

1144

do 100 zapisów

664

995

1258

powyżej 100 zapisów

8zł/zapis

zamknięcie ksiąg i sprawozdanie


wysokość 1/12

z 12 miesięcy 

Zapis księgowy, to: faktury sprzedaży, faktury zakupu, raport fiskalny, polecenie księgowania, dowód wewnętrzny, noty księgowe, paragony, polisy, listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych, pozycje w raporcie kasowym, pozycje wyciągu bankowego, różnice kursowe.

Komplet dokumentów dostarczony w terminie tj. do 8-go dnia kolejnego miesiąca oznacza dokumentację niezbędną do prawidłowego zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w szczególności:
-faktury sprzedaży
-raport miesięczny z kasy fiskalnej
-faktury zakupu towaru
-faktury kosztowe
-wyciąg bankowy ( potwierdzenie zapłaty ZUS, PIT, CIT)
-inne dokumenty księgowe: zestawienia magazynowe, paragony, rachunki, noty, polisy, rozliczenia delegacji, remanent.

CZYNNOŚCI DODATKOWE - CZYNNOŚCI POZA USŁUGĄ KSIĘGOWĄ

Umowa o prace

od 55,00 zł - rozliczenie 1 osoby/miesiąc

Umowa cywilnoprawna

od 45,00 zł - rozliczenie 1 osoby/miesiąc

Akta osobowe, sporządzenie umowy

od 35,00 zł - jedna osoba/miesiąc

ZUS DRA przedsiębiorcy - Nowy Ład

od 46,00 zł - 100 zł miesięcznie

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

od 50,00 zł

Korekta rozliczenia z winy klienta

od 50,00 zł

Delegacja krajowa, zagraniczna

od 35,00 zł

PIT 11, PIT 4R, zgłoszenie ZUS RUD

34,00 zł

Tabela amortyzacyjna

170,00 zł

Rejestracja VAT-R

115,00 zł

Rozliczenie roczne PIT, CIT, korekta

od 70,00 zł/h

Uzyskanie zaświadczenia ZUS, US lub zasiłku chorobowego z ZUS (Z3b, Z3), zmiana w CEIDG

60,00 zł

Sporządzanie deklaracji statystycznych GUS, VAT 9M

60 zł - 150,00 zł

Przygotowanie danych do kredytu lub leasingu

110,00 zł/h

Porady księgowo-administracyjne

200,00 zł/godz.

Wszystkie ceny podano w wartości netto. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

Wysokość ceny za nasze usługi może zostać ustalona indywidualnie z każdym klientem w formie ryczałtu miesięcznego standard lub komfort (+40%).

Istnieje również program rabatowy za rekomendacje. Za każdego nowego klienta z którym zostanie nawiązana stała współpraca przyznajemy jednorazowy rabat lub wypłacamy prowizję w wysokości proporcjonalnej do rozmiaru pozyskanego klienta.

Ponieważ pragniemy jeszcze bardziej wspierać Państwa w prowadzeniu biznesu i cały czas zwiększamy zakres oferowanych przez nas usług, dlatego miło nam poinformować, że dołączyliśmy kolejną usługę do naszego portfolio. Jak wszyscy wiemy każdy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym od maja 2018 roku prawem powinien dokonać wdrożenia RODO w swojej firmie. Aby ułatwić ten proces naszym klientom, nawiązaliśmy współpracę z www.GoRODO.pl. Jest to aplikacja, która pozwoli wdrożyć i używać RODO zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym przy jednoczesnej oszczędności czasu i minimalnym koszcie.

Co daje aplikacja GoRODO.pl:

  • możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie bez potrzeby zatrudniania prawnika

  • wygenerowanie na podstawie audytu wszystkich potrzebnych dokumentów potwierdzających wdrożenie (tzw. rejestry)

  • wygenerowanie na podstawie audytu wszystkich dokumentów potrzebnych do używania RODO (np. klauzule, zgody, umowy powierzenia)

  • wsparcie zespołu prawników specjalizujących się w RODO

  • aktualizacje prawne wynikające ze zmian przepisów w prawie polskim. Zespół prawników GoRODO.pl cały czas czuwa nad zmianami i dostosowuje dokumenty do aktualnego stanu prawnego i wytycznych UODO.

Cena licencji za pierwszy rok 998 pln netto, cena za przedłużenie licencji na kolejne lata do końca grudnia to 499 pln netto. Warto zaznaczyć, że bieg licencji odbywa się od momentu przeprowadzenia pierwszego audytu, a nie od momentu zapłaty za licencję.

Dodatkowo dla naszych klientów obowiązuje 5% na kod: AABF