Każdemu klientowi udostępniamy narzędzie do komunikacji z biurem Saldeo Smart z opcją wystawiania faktur i dostępem do obrazu dokumentów oraz wyników 24H.
Do podanych cen może być doliczone 20% w sytuacji prowadzenia rozliczeń walutowych.
Usługa ekspresowa na życzenie klienta po uzgodnieniu warunków.
W przypadku dostarczania dokumentów w formie papierowej lub braku wyciągu w pliku MT940 cena wzrasta o 20%.

ILOŚĆ ZAPISÓW KSIĘGOWYCH

RYCZAŁT /KPIR 
BEZ VAT

RYCZAŁT /KPIR 
Z VAT

KSIĘGI
HANDLOWE

netto w zł

netto w zł

netto w zł

do 15 zapisów

229

293

637

do 25 zapisów

293

382

701

do 35 zapisów

356

497

764

do 45 zapisów

421

599

829

do 55 zapisów

485

701

892

do 65 zapisów

548

803

1019

do 75 zapisów

612

905

1147

do 85 zapisów

675

1007

1274

do 100 zapisów

740

1108

1401

powyżej 100 zapisów

7zł/zapis

zamknięcie ksiąg i sprawozdanie

wysokość 1/12

z 12 miesięcy 

Zapis księgowy, to: faktury sprzedaży, faktury zakupu, raport fiskalny, polecenie księgowania, dowód wewnętrzny, noty księgowe, paragony, polisy, listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych, pozycje w raporcie kasowym, pozycje wyciągu bankowego, różnice kursowe.

Komplet dokumentów dostarczony w terminie tj. do 8-go dnia kolejnego miesiąca oznacza dokumentację niezbędną do prawidłowego zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w szczególności:
-faktury sprzedaży
-raport miesięczny z kasy fiskalnej
-faktury zakupu towaru
-faktury kosztowe
-wyciąg bankowy ( potwierdzenie zapłaty ZUS, PIT, CIT)
-inne dokumenty księgowe: zestawienia magazynowe, paragony, rachunki, noty, polisy, rozliczenia delegacji, remanent.

CZYNNOŚCI DODATKOWE - CZYNNOŚCI POZA USŁUGĄ KSIĘGOWĄ

Umowa o prace

od 60,00 zł - rozliczenie 1 osoby/miesiąc

Umowa cywilnoprawna

od 50,00 zł - rozliczenie 1 osoby/miesiąc

Akta osobowe, sporządzenie umowy

od 40,00 zł - jedna osoba/miesiąc

ZUS DRA przedsiębiorcy - Nowy Ład

od 50,00 zł - 100 zł miesięcznie

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

od 50,00 zł

Korekta rozliczenia z winy klienta

od 50,00 zł

Delegacja krajowa, zagraniczna

od 40,00 zł

PIT 11, PIT 4R, zgłoszenie ZUS RUD

od 25,00 zł

Tabela amortyzacyjna na rok

150,00 zł

Rejestracja VAT-R

120,00 zł

Rozliczenie roczne PIT, CIT, korekta

od 70,00 zł/h

Uzyskanie zaświadczenia ZUS, US lub zasiłku chorobowego z ZUS (Z3b, Z3), zmiana w CEIDG

60,00 zł

Sporządzanie deklaracji statystycznych GUS, VAT 9M

60 zł - 150,00 zł

Przygotowanie danych do kredytu lub leasingu

110,00 zł/h

Porady księgowo-administracyjne

1800,00 zł/godz.

Wszystkie ceny podano w wartości netto. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

Wysokość ceny za nasze usługi może zostać ustalona indywidualnie z każdym klientem w formie ryczałtu miesięcznego standard lub komfort (+40%).

Istnieje również program rabatowy za rekomendacje. Za każdego nowego klienta z którym zostanie nawiązana stała współpraca przyznajemy jednorazowy rabat lub wypłacamy prowizję w wysokości proporcjonalnej do rozmiaru pozyskanego klienta.

Ponieważ pragniemy jeszcze bardziej wspierać Państwa w prowadzeniu biznesu i cały czas zwiększamy zakres oferowanych przez nas usług, dlatego miło nam poinformować, że dołączyliśmy kolejną usługę do naszego portfolio. Jak wszyscy wiemy każdy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym od maja 2018 roku prawem powinien dokonać wdrożenia RODO w swojej firmie. Aby ułatwić ten proces naszym klientom, nawiązaliśmy współpracę z www.GoRODO.pl. Jest to aplikacja, która pozwoli wdrożyć i używać RODO zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym przy jednoczesnej oszczędności czasu i minimalnym koszcie.

Co daje aplikacja GoRODO.pl:

  • możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie bez potrzeby zatrudniania prawnika

  • wygenerowanie na podstawie audytu wszystkich potrzebnych dokumentów potwierdzających wdrożenie (tzw. rejestry)

  • wygenerowanie na podstawie audytu wszystkich dokumentów potrzebnych do używania RODO (np. klauzule, zgody, umowy powierzenia)

  • wsparcie zespołu prawników specjalizujących się w RODO

  • aktualizacje prawne wynikające ze zmian przepisów w prawie polskim. Zespół prawników GoRODO.pl cały czas czuwa nad zmianami i dostosowuje dokumenty do aktualnego stanu prawnego i wytycznych UODO.

Cena licencji za pierwszy rok 998 pln netto, cena za przedłużenie licencji na kolejne lata do końca grudnia to 499 pln netto. Warto zaznaczyć, że bieg licencji odbywa się od momentu przeprowadzenia pierwszego audytu, a nie od momentu zapłaty za licencję.

Dodatkowo dla naszych klientów obowiązuje 5% na kod: AABF